Tôn Cán 9 Sóng

Tôn 9 sóng chống rỉ sét tốt, với lớp kẽm bọc ngoài, đa dạng về màu sắc, kích thước theo yêu cầu. Lối cán sóng vuông thoát nước nhanh, chống tràn hiệu quả, thích hợp với nhiều loại môi trường