Tôn Lạnh Màu

Tôn lạnh màu có tính kháng nhiệt và tản nhiệt cao, có nhiều kiểu cán(5 sóng,9 sóng,laphông), làm tấm tôn chắc chắn hơn, đa dạng màu sắc nhằm nâng cao tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn